خريدن يك ماهي قرمز رنگ پريده و آب دادن به سبزه و دستمال كشيدن به شيشه و پيدا كردن هفت تا سين، همه اينها را كه اضافه كني به برنامه هاي نوروزي سيما، بهترين شرايط به وجود مي آيد تا به مهمترين سوالي كه ممكن است اين روزها به ذهن هر آدمي خطور كند حتي يك لحظه هم فكر نكني.

 سوالي كه آدم ها معمولا به جاي جواب دادن به آن  ترجيح مي دهند كه آن را پاك كنند و شايد اصلا كل بند وبساط نوروز براي فرار از فكر كردن و پاسخ دادن به اين سوال باشد، نمي دانم، اما هر چه باشد اين را مطمئنم كه اگر ما با اختيار اين سوال را از خودمان نپرسيم، آخر سفر دو روزه دنيا، با زور از همه ما مي پرسند.

چه بودم؟ چه كردم؟ چه شدم؟

سوالي كه با همه كوتاهي اش مي تواند جاده  زندگي مان را از اضطراب هر روزه « ان الانسان لفي خسر» به ساحل آرامش «و بشر المومنين» برساند، البته اگر در پاسخ دادن به آن، رودربايستي را با خودمان كنار بگذاريم و پيش محرم ترين قاضي هاي دنيا، وجدان، به همه چيز اعتراف كنيم.

اگر من 83 با من 82 از نظر اخلاقي تفاوتي نكرده باشد، مي داني يعني چه؟ يعني 12 ماه برابر هيچ! «و مباد  كه  دو روزتان بسان يكدگر باشد كه چون چنين شود سخت زيانكاريد.»  ... و من، همه روزهايم . . . نتيجه اش را مي داني چه مي شود؟ به تعداد همه روزهاي عمرمان از خدا نمره صفر مي گيريم و چه كارنامه اي مي شود آخر هر سال . . . چه بودم؟ چه كردم؟ چه شدم؟


نوشته شده در: ٢٤ اسفند ۱۳۸۳   توسط: مجید          لینک یادداشت                                                         اشتــراك +

 از سنت هاي اجتماعي عرب گذاردن كنيه بر روي افراد است كه اين امر به خاطر تكريم و احترام آن شخص انجام مي شود. كنيه را معمولا به اعتبار نام فرزند بر روي شخص مي گذارند، مثلا به اميرمومنان - عليه السلام- ابا الحسن گفته مي شد چون نام پسر بزرگ ايشان حسن بود.اما ناميدن حضرت سيد الشهدا - عليه السلام - به «ابا عبدالله» (عبدالله = بنده خدا)  به اعتبار فرزندان آن امام نيست بلكه اين كنيه در دوران خردسالي امام، توسط پيامبر اكرم - صلي الله عليه و آله -  و به اعتبار روح عبوديت و بندگي امام حسين - عليه السلام- انتخاب شد.(1)

 

پانوشت:

1. براي اطلاعات بيشتر مي توان به كتاب هاي «تحقيقي در نهضت عاشورا» و يا «الارشاد» شيخ مفيد مراجعه نمود. 


نوشته شده در: ۱۱ اسفند ۱۳۸۳   توسط: مجید          لینک یادداشت                                                         اشتــراك +

طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3

شخصي نزد آيت الله بروجردی رفت و گفت: يكي از طلبه‌هاي شما جنسي را از مغازه من دزديده است. ايشان در پاسخ فرمود: «آن دزد عبا و عمامه‌ای را هم از ما برده است.»
 
 


يه ؟ داشتم