اگر كسي هنگام بررسي يك نظر، به جاي نقد دقيق و منطقي، به سراغ «منشا» آن و يا «نخستين» فرد مطرح كننده آن برود و به خاطر نقايص آن خاستگاه يا شخص، نتيجه بگيرد كه اين ديدگاه هم اشتباه است، مغالطه منشا يا ژنتيك ( the genetic fallacy) را انجام داده است.

پيش‌فرض نادرست اين مغالطه آن است كه سرمنشا يك عقيده را در درستي و نادرستي آن موثر دانسته است.

 

مثال بيشتر:

√ من با ترويج فلسفه مخالفم، چون «مبدا» آن يونان باستان بوده است.

√ تاخير قطار نبايد موجب آزردگي شما شود، يادتان باشد «اولين» كسي كه دستور داد كه قطارها سر وقت حركت كنند موسوليني بود.

 

براي آشنايي با مغالطات ديگر:

√ منطق و تفكر انتقادي، حسن معلمي، ان. موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني ـ رض ـ

√ منطق كاربردي، سيد علي اصغر خندان، ان. سمت

 

يك كليك:

نظر رهبر انقلاب درباره  هولوكاست


نوشته شده در: ٥ اسفند ۱۳۸٥   توسط: مجید          لینک یادداشت                                                         اشتــراك +

طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3

شخصي نزد آيت الله بروجردی رفت و گفت: يكي از طلبه‌هاي شما جنسي را از مغازه من دزديده است. ايشان در پاسخ فرمود: «آن دزد عبا و عمامه‌ای را هم از ما برده است.»
 
 


يه ؟ داشتم