۱٤ دی ۱۳٩٥ :: ۱٤ دی ۱۳٩٥
برنامه کودک، از رقص تا روضه! :: ۱٧ تیر ۱۳٩٠
چگونه می توان خود را به بحرین رساند؟ :: ٩ اردیبهشت ۱۳٩٠
تمام مسیحی‌ها را بکشید! :: ٢٥ شهریور ۱۳۸٩
خــــدا! ســـلام! :: ٢۱ امرداد ۱۳۸٩
تمنیتُ لو کنتُ ایرانیة (کاش ایرانی بودم) :: ٢۳ بهمن ۱۳۸۸
نامه منتشرنشده یزید بن معاویه به فرزندانش :: ۱۱ دی ۱۳۸۸
٢٦ آذر ۱۳۸۸ :: ٢٦ آذر ۱۳۸۸
آن سگ مهربان نبود! (خاطرات یک سفر تبلیغی) :: ۱ آذر ۱۳۸۸
وقتی طلبه‌ها بابا می شوند! :: ۳ آبان ۱۳۸۸
سیاست ما عین کدام دیانت است؟ :: ٢٥ شهریور ۱۳۸۸
این روزها نباید دلم بمیره ... :: ٤ شهریور ۱۳۸۸
از موسوی تا احمدی‌نژاد :: ٦ امرداد ۱۳۸۸
وقتی علـی(ع) می‌ترســــد! :: ۱٥ تیر ۱۳۸۸
آقای موسوی! لطفا احساس خطر کنید! :: ٢٧ خرداد ۱۳۸۸
بیا بریم رأی‌ غلط بدیم! :: ۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۸
اویی که نامش لرزه بر اندام صهیونیست ها می اندازد :: ۱ بهمن ۱۳۸٧
این مرد زغال‌فروش است :: ۱٢ آذر ۱۳۸٧
ساکن زمین :: ٢٩ شهریور ۱۳۸٧
سی شب یا سی سال؟ :: ٦ شهریور ۱۳۸٧
پای منبر ستاره رقص و موسیقی! :: ٥ امرداد ۱۳۸٧
نفـــوس بد بزنــم؟ :: ٦ خرداد ۱۳۸٧
از صمیـــم قلب بود :: ٦ اردیبهشت ۱۳۸٧
ای عید بیا :: ٢٩ اسفند ۱۳۸٦
وقتی فقط 19 سال داشت :: ۳٠ بهمن ۱۳۸٦
از غدیـر تا عاشـورا :: ٤ دی ۱۳۸٦
می‌آیــــد :: ۱ آذر ۱۳۸٦
چند یادداشت رمضانی :: ۱٠ مهر ۱۳۸٦
این جوان عاشق است :: ۱ امرداد ۱۳۸٦
قبر حضرت زهرا ـ س ـ پیدا شده است! :: ٢۳ خرداد ۱۳۸٦
لطفا عشق را نکشید! :: ٦ خرداد ۱۳۸٦
قابل توجه چتــــرهای محتـرم :: ٥ اردیبهشت ۱۳۸٦
۳و ۳۷دقیقه و ۲۶ ثانیه :: ۳ فروردین ۱۳۸٦
مغالطه مي‌كنيم، نان مي‌خوريم :: ٥ اسفند ۱۳۸٥
!تـوبـه می‌کنيم :: ۱٤ بهمن ۱۳۸٥
همیــــن! :: ٢٢ دی ۱۳۸٥
یک گناه وحشتناک! :: ٢٢ آذر ۱۳۸٥
رفـــــت ... :: ۸ آذر ۱۳۸٥
!تو چقدر باحالی :: ٢٤ آبان ۱۳۸٥
يک قطعه چوب مسواک :: ۱٢ آبان ۱۳۸٥
من ده قـدم می‌آیـــم :: ٢ آبان ۱۳۸٥
آره خـــــدا؟ :: ٢٢ مهر ۱۳۸٥
کمترين پاداش :: ۱٥ مهر ۱۳۸٥
... اعترافش خيلی سخته، ولی :: ٤ مهر ۱۳۸٥
يـك ... دو ... سـه :: ٢۸ شهریور ۱۳۸٥
با چه قید بگویم که دوستت دارم؟ :: ۱٧ شهریور ۱۳۸٥
قانـــع نمی‌شــدم :: ۸ شهریور ۱۳۸٥
متغيـــر :: ۳٠ امرداد ۱۳۸٥
دینی خطرناک! :: ٢٢ امرداد ۱۳۸٥
می‌شنـــــوی؟ :: ٩ امرداد ۱۳۸٥
سهم من و دلم :: ۱ امرداد ۱۳۸٥
تاوان زود آمدن :: ٢٠ تیر ۱۳۸٥
راز تنهایی من :: ٩ تیر ۱۳۸٥
بـــوتـه خـــار :: ۱ تیر ۱۳۸٥
برای م.ا. و دل بی قرارش :: ٦ خرداد ۱۳۸٥
يادداشت يك روز من :: ٢۳ اردیبهشت ۱۳۸٥
!زندگي بدون تو برام جهنمه :: ٢٩ فروردین ۱۳۸٥
من هم اين راه را رفته ام :: ۱٦ فروردین ۱۳۸٥
یا مقلــب القلــوب :: ٢ فروردین ۱۳۸٥
بغـــــض :: ٩ اسفند ۱۳۸٤
بوي گل سرخ ديوانه ام كرده بود :: ٢٧ بهمن ۱۳۸٤
چـــرا؟ :: ۱۱ بهمن ۱۳۸٤
اگر اينجا غالب شدی اميدوار باش :: ۱٤ دی ۱۳۸٤
می خواهم متفاوت از ديگران باشم :: ۱٩ آذر ۱۳۸٤
حلقه نامه :: ۳٠ آبان ۱۳۸٤
تو فكر كن، من هم :: ۳٠ مهر ۱۳۸٤
نــامــه :: ۱٤ مهر ۱۳۸٤
از صفر که نمی شود :: ٢۸ شهریور ۱۳۸٤
بخــوان به اسم اعظـم عشـق :: ۱٠ شهریور ۱۳۸٤
بلاشک اين انحراف است :: ٢٥ امرداد ۱۳۸٤
تاوان زود آمدن :: ٢٢ تیر ۱۳۸٤
آيت الله خامنه ای نسل سومی است :: ۳٠ اردیبهشت ۱۳۸٤
حتی اگر بترسي... :: ۱٦ اردیبهشت ۱۳۸٤
مفهوم نامفهوم :: ٢ اردیبهشت ۱۳۸٤
سبيل های نيچه ای :: ۱٩ فروردین ۱۳۸٤
نوميد مشو :: ٩ فروردین ۱۳۸٤
ساعت ۴ و ۳ دقيقه و ۲۴ ثانيه :: ٢٤ اسفند ۱۳۸۳
يا اباعبدالله :: ۱۱ اسفند ۱۳۸۳
... دير شد :: ۳٠ بهمن ۱۳۸۳
برای امير :: ٦ بهمن ۱۳۸۳
بازگشت به نيستان :: ٢٤ دی ۱۳۸۳
موش کثيف :: ۱٩ آذر ۱۳۸۳
اطلاع رسانی شفاف :: ۸ آذر ۱۳۸۳
الو... اسرائيل؟ :: ۳٠ آبان ۱۳۸۳
ستاره شکسته داوود :: ٢۳ آبان ۱۳۸۳
اينجا شب است :: ۱٥ آبان ۱۳۸۳
کمکم کن! :: ۸ آبان ۱۳۸۳
تيتر نداريم! :: ۳٠ مهر ۱۳۸۳
جرم سنگين :: ۱٧ مهر ۱۳۸۳
به نام خـــودت :: ٢٥ شهریور ۱۳۸۳
طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3

شخصي نزد آيت الله بروجردی رفت و گفت: يكي از طلبه‌هاي شما جنسي را از مغازه من دزديده است. ايشان در پاسخ فرمود: «آن دزد عبا و عمامه‌ای را هم از ما برده است.»
 
 


يه ؟ داشتم