سوال تمام شد. آقاي هاشمي كه شايد انتظار اين پرسش را نداشت، گفت:« بعد از انقلاب در فضاي تظاهر به ساده زيستي قالي هاي ادارات جمع شد و جاي آن را موكت خارجي گرفت كه چند سال يكبار عوض مي شد. با اينكه قالي پس از دهها سال استفاده و پاخوردن مرغوب تر هم مي شود. در دوران سازندگي اجازه داده شد كه از آن قالي ها استفاده شود كه هم صرفه جويي واقعي باشد و هم زيباتر و هم تشويق توليد فرش و ايجاد اشتغال.» (1)

اين نگاه، تنها ديدگاه آقاي هاشمي نيست، بلكه بسياري از مديران ديروز و امروز هم با ايشان همنوا هستند. از اين رو درنگي كوتاه در اين ميان شايد لازم باشد:

 

بر فرض كه پذيرفته شود انداختن قالي از نظر اقتصادي به صرفه تر از موكت باشد، اما آيا اين نگاهي تك بعدي و صرفا اقتصادي نيست؟ آيا مي توان اثر سوء اين گونه اقدامات را بر فرهنگ عمومي كشور منكر شد؟ آيا اين قالي هاي قرمز، فرهنگ اشرافيت و تجمل گرايي را ترويج نمي كند؟ ... «امروز در جمهوري اسلامي، اگر ما احساس بكنيم كه زندگي به سمت اشرافيگري مي رود، بلاشك اين انحراف است.» (2)

 

چه بايد كرد؟

«اين سوال راجع به اشرافيت سوال بسيار درستي است. اگر واقعا من احساس بكنم كه اين سوال و اين مطالبه و اين گرايش در مجموعه جوانان دانشجو هست، حقيقتا خدا را شكر مي كنم. شما بدانيد كه گرايش اشرافيگري، چيزي نيست كه بشود با قانون و دادگاه و بازجويي علاجش كرد، خيلي سخت تر از اين حرفهاست، اين از جمله مقولاتي است كه بايستي فضاي عمومي كشور، احساسات مردم، خواست مردم، و به تعبير رساتر، «فرهنگ عمومي مردم»  آن را دفع كند تا اين علاج بشود.» (3)

 

پانوشت:

1. مصاحبه اختصاصي كيهان، 25 بهمن 83

2. رهبر انقلاب،26 فروردين 70

3. رهبر انقلاب، دانشگاه صنعتي شريف، 1 آذر 78


نوشته شده در: ٢٥ امرداد ۱۳۸٤   توسط: مجید          لینک یادداشت                                                         اشتــراك +

طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3

شخصي نزد آيت الله بروجردی رفت و گفت: يكي از طلبه‌هاي شما جنسي را از مغازه من دزديده است. ايشان در پاسخ فرمود: «آن دزد عبا و عمامه‌ای را هم از ما برده است.»
 
 


يه ؟ داشتم