√ امام خمیـنی؛
ایشان با آیت الله العظمی بروجردی، مرجع تقلید بزرگ شیعیان، بر سر برخی مسائل اختلاف نظر جدی دارد. تدریس رسمی فلسفه، تغییر نظام آموزشی حوزه، موضع درباره فداییان اسلام و ... از مواردی است که منجر به اختلاف شدید امام خمینی، استاد بزرگ حوزه علمیه قم، با آیت الله العظمی بروجردی شده است. امام خمینی از علنی کردن مواضع خود به شدت پرهیز می‌کند. با وجود آنکه علنی کردن آن دیدگاه‌ها می‌تواند به عملی شدن آنها بینجامد اما این امر به قیمت تضعیف جایگاه مرجعیت شیعه خواهد بود؛ چیزی که امام به شدت از آن پرهیز می‌کند. او معتقد است که نباید منفعتی کوتاه‌مدت، منجر به از بین رفتن منفعت بلندمدتِ «احترام به مرجعیت» شود.


√ میرحسین موسوی؛
وی به نتیجه انتخابات معترض است. او به دلیل قبول نداشتن مسئولان نهادهای قانونی، از روش‌های غیرقانونی و ساختارشکن برای رسیدن به هدف خود استفاده می‌کند. این امر اعتراض برخی حامیان انتخاباتی او، از جمله آقای هاشمی، را هم در پی داشته است.
ناصحان به موسوی اندرز می‌دهند: رسیدن به منفعت کوتاه‌مدت خود یا جامعه، نباید منجر به از بین رفتن منفعت بلند مدتِ «احترام به قانون» شود.
نشنید و عاقبتش شنیدی.


√ محمود احمدی‌نژاد؛
وی به «اسفندیار»ی‌ که رویین‌تن نیست، ارادتی عجیب دارد. «اسفندیار رحیم‌مشایی» به دلیل پاره‌ای رفتارهای اشتباه، مورد اعتراض برخی از مراجع قرار گرفته است. آن بزرگواران پیش از این اعلام کرده بودند که مشایی باید از دولت نهم کنار گذاشته شود، اما در کمال تعجب وی به مسئولیتی بالاتر در دولت دهم منصوب می‌شود.
ناصحان به احمدی‌نژاد اندرز می‌دهند: رسیدن به منفعت کوتاه مدت خود یا جامعه، نباید منجر به از بین رفتن منفعت بلندمدتِ «احترام به مراجـع» شود.
نشنید و عاقبتش شنیدی.


√ طرفداران موسوی و احمدی‌نژاد؛
موسوی و احمدی‌نژاد اشتباه کردند. در این میان جمعی از طرفدارانشان هم اشتباه کردند. «تعصب» و انصاف نداشتن، خطایی بود که برخی از طرفداران آن دو مرتکب شدند. برخی هواداران موسوی، قانون‌شکنی وی را ندیدند و در عوض اشتباه احمدی‌نژاد را آنقدر بزرگ دیدند که از هیچ اهانتی به وی فروگذاری نکردند. در مقابل برخی از هواداران احمدی‌نژاد هم، عدم رعایت احترام از سوی وی را حق طبیعی او خواندند و در مقابل موسوی را مرتد دانستند.


پی‌نوشت:
١. «به دلیل برخی مسائل نباید یک فرد را به طور کامل نفی کرد.»
٢. تمامی مردمِ طرفدار موسوی (نه جریان‌های سیاسی) به این دلیل به او رای دادند که معتقد بودند او خواهد توانست «ایرانی سرافرازتر» بسازد. مردم هوادار احمدی‌نژاد هم (نه جریان‌های سیاسی) بر این باور بودند که «ایرانی سرافرازتر» تنها با انتخاب احمدی‌نژاد ممکن خواهد بود. پس تمام ۴٠ میلیون نفر بر این مساله اتفاق نظر دارند: «ایرانی سرافراز»، هرچند در راه رسیدن به این هدف، اختلاف سلیقه داشته باشند، این هدف وحدت‌آفرین است، قلب همه ما برای ایران و انقلاب می‌تپد.


نوشته شده در: ٦ امرداد ۱۳۸۸   توسط: مجید          لینک یادداشت                                                         اشتــراك +

طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه اي از نسل سوم طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي طلبه نسل سومي talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3 talabeh3

شخصي نزد آيت الله بروجردی رفت و گفت: يكي از طلبه‌هاي شما جنسي را از مغازه من دزديده است. ايشان در پاسخ فرمود: «آن دزد عبا و عمامه‌ای را هم از ما برده است.»
 
 


يه ؟ داشتم